A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, az ÉMOP program keretében valósul meg.


Üdvözöljük Bódvaszilas község szennyvízcsatornázása és tisztázása honlapján!


A projekt EU támogatásból, a ÉMOP-2009-3.2.1./A-09 „2000 LE alatti települések szennyvízkezelése" támogatási keretéből készül.


uszt_logo

Nagy érdeklődés övezte a 2014. december 15-i projektzáró ünnepséget

Hétfőn projektzáró rendezvényt tartottak Bódvaszilas Község Önkormányzatán. Tovább 


Projekt-záró rendezvény

2014. december 15-én 11 órakor kerül megrendezésre a projekt záró rendezvénye, Bódvaszilas Község Önkormányzatán. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk. Tovább 


Elkészült a beruházást bemutató szórólap

Hamarosan a postaládában találkozhatunk a szórólapokkal, de addig is honlapunkon letölthető változatban elérhető a brosúra. Tovább 


Nagy érdeklődés övezte a 2013. június 11.-i projektnyitó ünnepséget

Kedden projektnyitó ünnepséget tartottak Bódvaszilas Község Önkormányzatán. Tovább 


Projekt-nyitó rendezvény

2013. június 11.-én 11 órakor kerül megrendezésre a projekt nyitó rendezvénye, Bódvaszilas Község Önkormányzatán. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk. Tovább 


Projekt koncepció bemutatása

 • Kedvezményezett:
 • Bódvaszilas Község Önkormányzata
 • Azonosító:
 • ÉMOP - 3.2.1/A-09-2010-0010
 • A projekt teljes beruházási nettó költsége:
 • 332 406 170 Ft.
 • Ebből támogatás (95 %):
 • 315 785 859 Ft.
 • Saját erő (5 %):
 •   16 620 311 Ft.
 • A támogatás időszaka:
 • 2010. január - 2013. március

  Jelenleg a településen közüzemi csatornahálózat nincs. A közintézmények és lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezik el, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, a szennyvíz elszivárog belőlük,a maradék a talajba szikkasztódik szennyezve a talajt, talajvizet, illegális bevezetés esetén a patakokat.

  A település szennyvízkezelési rendszerének teljes kiépítése kulcsfontosságú feladat Bódvaszilas jövője szempontjából:

  Átfogó célként fogalmazódik meg a az önkormányzat azon igénye,hogy a település belterületét mentesítse a tisztítatlan szennyvizek és települési folyékony hulladékok által okozott károk környezetszennyező következményeitől, illetve a talajszennyezés megszüntetése révén csökkentse a táplálékláncba bekerülő toxikus és rákkeltő anyagok által okozott egészségkárosító hatásokat.

  A projektjavaslat elsődleges, közvetlen célcsoportja szennyvízelvezetés- és tisztítással ellátandó lakosok és intézmények, valamint a településen működő vállalkozások és közintézmények; egyéb létesítmények; továbbá a településre érkező turisták.

  A tervezett szennyvízelvezetési fejlesztéssel elérhető cél, a meglévő szikkasztók felszámolásra kerüljenek és 405 db ingatlan megfelelő színvonalú szennyvíz elvezetése valósuljon meg.

  A szennyvízelvezetés kiépítésével a környezetvédelmi célok elérhetőek, mivel a felszín alatti víz szempontjából érzékeny vízminőségű területen üzemelő szikkasztók nem szennyezik tovább a felszín alatti vizeket.


  Szennyvíz és kezelése

  Szennyvízkezelés

  A felhasználás során az ivóvíz, az iparvíz szennyeződik. Ezért a felhasználás helyéről el kell vezetni. A szennyvízelvezetés történhet csővezetéken (csatornában), a felhasználási helytől távolabbra épült szennyvíztisztítóba, vagy a fogyasztási hely közelébe épült szikkasztóba illetve egyéb közműpótló létesítménybe. Az utóbbi csak egyedi ellátásban illetve átmeneti helyzet megoldására alkalmazható. A szennyvizet a szennyvíztisztítóban hatóságilag előírt minőségűre kell tisztítani (majdnem ivóvíz minőségűre). A szennyvízszolgáltatás a vízellátáshoz hasonlóan több részfolyamatból áll, melynek együttese biztosítja a szennyvizek elvezetését, tisztítását. Ez teszi lehetővé a felhasznált víz, a szennyvíziszap elhelyezését, újrafelhasználását. A környezet az így kezelt szennyvíztől nem károsodik.

  Szennyvízgyűjtés

  A szennyvízgyűjtés olyan csőhálózat működtetése, amelyben a szennyvíz a fogyasztói helyről, egy meghatározott helyre, a szennyvíztisztítóba jut. Magyarországon több módon: gravitációs rendszerben, nyomás alatti (más néven: vákuumos rendszerben) is történik a szennyvíz elvezetés. A csőhálózat anyagának megválasztása a szennyvízhálózat élettartamának meghatározása miatt a legfontosabb. A szennyvízhálózat anyagának megválasztása az ívóvízhálózat építésénél is fontosabb. Szigorúbb előírása miatt kivitelezése nagyobb gondosságot követel. A rosszul szerelt csőkötéseken a szennyvíz a környezetébe szivárog (exfiltrál). Ugyanakkor magas talajvíz esetén a szennyvíz bekerülhet a vezetékbe (infiltrál).

  Szennyvízszállítás

  A szennyvíz szállításán a településtől távolabb lévő esetleg több település szennyvízét tisztító központi szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat közötti vezeték üzemeltetését, a szennyvíz továbbítását értjük. Ez a szennyvízgyűjtéstől eltérő feladatot jelent, mert a továbbítás vákuumos rendszerben, nyomás alatt történik.

  Szennyvízátemelés

  A kedvezőtlen adottságú, elsősorban nagy kiterjedésű településeken elkerülhetetlen feladat a szennyvízátemelés. A helyi automatikával szabályozott működés hibamentes üzemelést eredményez.

  A szennyvíz tisztítás folyamata

  A szennyvíz tisztítása az egész folyamat legbonyolultabb része. A szennyezettség mértéke és mennyisége napszakonként változik. A tisztítás módját ezért ehhez kell igazítani. Ebben csak a teljes automatizáltság segít. A szennyvíz tisztításának sorrendje: mechanikai, biológiai és kémiai. A technológia során leválasztott szennyvíziszap további kezelésre szorul. Végeredményét az iszapot, vagy szerves anyagot a mezőgazdaságban vagy kijelőlt depóniában helyezhető el.

  Lakossági szolgáltatás

  A szolgáltatás másképp jelenik meg, mint a vízellátás esetében. A szennyvízelvezetést a fogyasztó csak a számla benyújtásakor érzékeli.A számlázási alap az elfogyasztott vízmennyiség, melynek beszedése azonos üzemeltető esetén a vízdíjjal együtt történik.
  A vízellátás, a szennyvízgyüjtés és a szennyvíztisztítás feladatainak ellátása költségeset vonz. A magas szolgáltatási követelmények magas víz-, és csatornadíjjal járnak. Amíg a víz ára maximált, illetve hatósági árformába tartozik, addig a szennyvízdíj a szabad árformába tartozik. Az ármegállapítás jogköre az önkormányzatoké. Az árakat a szolgáltató közlése alapján a a helyi önkormányzatok rendelettel állapítják meg.

  Csapadékvíz elvezetés

  A csapadékvizek elvezetésére szolgáló létesítmények: zárt csatornák, nyílt árkok szivárgók és az ezek működését biztosító műszaki rendszerek nem tartoznak a szennyvízberuházáshoz.
  Régebben egyesített csatornarendszereket is használtak. Ezen rendszereknél a szennyvíz elvezetés és a csapadékvíz elvezetés ugyanazon a csatornahálózaton történik. Ezen rendszerek hosszútávú működtetése számos problémát vetett fel, ezért napjainkban elválasztott rendszerek épülnek.

  az oldal tetejére